شنبه 7 دی‌ماه 1398

یادداشت روزانه اسماعیل اصلانی دیرانلو

با آقای ارغیانی راجع به محمد صحبت کردم. خیلی استقبال کرد. قرار شد او را با معاون فرهنگی استان آشنا کند و او کارش را در بجنورد شروع کند. یک میلیون تومان هم دریافت کردم تا برای انجمن کتاب بخرم. محمد هم دوتا داستان به من داد که برای دو هفته دیگر انجمن استفاده خواهم کرد. چند وقت پیش بعد از مدت‌ها معین اسکندری را دیدم. گفت که می‌خواهد از کارش استعفا بدهد و کار روی سایتش را به طور متمرکز پیش ببرد. امروز، طبق قرار معهود، دیداری طولانی با هم داشتیم رو راجع به چیزهای زیادی صحبت کردیم. فردا انجمن داستان داریم و داستان «من از چهارده سالگی می‌ترسم» حسن محمودی را بررسی می‌کنیم.

ادامۀ مطلب

برنامه هفته اول دی 98 – 7 تا 13 دی ماه

اسماعیل اصلانی دیرانلو

چی می‌خونم؟ کتاب‌های زیر برای مطالعه در این هفته روی میز من است: کارنامه سپنج – محمود دولت‌آبادی بازاریابی عصبی – ژان بقوسیان مدرس مرجع – ژان بقوسیان قلاب – نیر ایال – ترجمه سعید قدوسی‌نژاد چی می‌نویسم؟ ویرایش اول کتاب راهنمای جامع انگلیسی آماده سازی کتاب مکالمه فرانسه برای عرضه در این هفته ویرایش دوم و اساسی کتاب گرامر انگلیسی به زبان ساده

ادامۀ مطلب

معرفی هفته اول دی – 30 آذر تا 6 دی 1398

اسماعیل اصلانی دیرانلو

متاسفانه برای این هفته هم هیچ چیزی برای معرفی ندارم. این مسأله فقط از تنبلی خودم ناشی می‌شود. از تنبلی مهم‌تر اینکه وقتی کارهای متفرقه خارج از پروژه قبول می‌کنم تمام برنامه روزانه‌ام را به هم می‌ریزد. من هزار بار پشت دستم را داغ کرده‌ام که دیگر چنین کاری قبول نکنم. این باید آخرین باری باشد که پروژه درازمدتم را فدای چنین چیزهای کوتاه مدتی می‌کنم. جمعه پیش رو چیزهای زیادی برای معرفی دارم.

ادامۀ مطلب